De 54e Jumbo Run weer voorbij!

Inmiddels is de 54e Jumbo Run weer voorbij. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet.

De Jumbo Run is alleen mogelijk dankzij de zijspan rijders, de verkeersregelaars, de mensen van de politie, de EHBO’ers en de verpleegkundige, de mensen van de bezemwagen, taxi van de Broek, transportbedrijf v.d. Berg, school de Lichtenbeek in Arnhem, school de Toekomst/de Wegwijzer uit Ede, en Lionsclub Ede alsmede het Plantion in Ede voor de organisatie van de pauze en het beschikbaar stellen van de locatie.

Iedereen is even belangrijk in het welslagen van zo’n dag!

20160618_142323314_iOS