Home

De 57e  Jumbo Run 2020 wordt NIET gereden.

Beste allemaal,
 
Donkere corona-wolken boven de 57e editie van de Jumbo Run die op de 20e juni dit jaar verreden zou worden: we hebben besloten de run dit jaar, hoe spijtig ook, niet door te laten gaan.
Deze moeilijke beslissing hebben we in nauw overleg met school De Lichtenbeek in Arnhem en scholen De Toekomst en De Wegwijzer in Ede genomen. Op dit moment is niet te overzien hoe de situatie op 20 juni aanstaande zal zijn en het is wel zo dat we die dag met een groep kwetsbare passagiertjes op stap zijn. Ieders gezondheid gaat ons zeer ter harte en het raakt dan aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een uitje te organiseren waarbij we grofweg 400 mensen bij elkaar brengen. Bovendien is het zo dat de dorpsgemeenschap in Berghem die ons dit jaar zou ontvangen, gebaat is bij snelle duidelijkheid. Hoe langer we wachten met een beslissing, hoe groter de risico’s voor Berghem worden bij het onverhoopt op het laatste moment afzeggen van de run. 
Allemaal omstandigheden die meegespeeld hebben bij onze beslissing de run niet door te laten gaan. Natuurlijk hopen we op betere tijden en wat ons betreft zien we elkaar in ieder geval weer terug op 19 juni volgend jaar bij dan nog steeds de 57e editie van de Jumbo Run. En voor de korte termijn: wees voorzichtig, neem alle richtlijnen in acht, let op uw naaste en blijf gezond!
 
Bestuur Stichting Jumbo Run Nederland.