Home

De 57e Jumbo Run op zaterdag 18 juni 2022

Beste allemaal,

Hoewel we, als we de deskundigen mogen geloven, er mee rekening moeten houden dat het coronavirus onder ons blijft, zijn we toch gestart met de voorbereidingen voor de Jumbo Run 2022. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we ervan uit dat we volgend jaar een redelijk normale Jumbo Run kunnen verrijden

Ergens begin volgend jaar hopen we met meer nieuws te kunnen komen.

Met hartelijke groeten, 

Bestuur Stichting Jumbo Run Nederland